LDPE, HDPE vrecia a sáčky

LDPE vrecia / igelitové

Farby: rôzne farby

Veľkosť: rôzne veľkosti od 35l – do 280l

Typy: od 30my – do 200my

LDPE vrecia zaťahovacie / igelitové

Farby: rôzne farby

Veľkosť: rôzne veľkosti od 35l – 120l

Typy: 30my a 40my

LDPE vrecia potravinárske

Farby: číra

Veľkosť: rôzne veľkosti od 90l – 140l

Typy: 120my, 130my a 150my

HDPE vrecia mikroténové

Farby: rôzne farby

Veľkosť: rôzne veľkosti od 18l – do 120l

Typy: od 6my – do 20my

HDPE vrecia mikroténové zaťahovacie

Farby: rôzne farby

Veľkosť: rôzne veľkosti od 35l – 150l

Typy: od 11my – 26my

HDPE vrecká, rukavice, mikroténové

Farby: číra

Typy: od 7my – 12my

BIO vrecká kompostovateľné

Farba: zelená

Veľkosť: rôzne veľkosti od 10l – 140l

Typy: od 16my – 30my